Zapoznaj się z treścią statutu stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. Treść statutu znajduje się w tym miejscu.